Vil du bli medeier i BoxWall?

 

BoxWall skal i april/mai 2021 gjennomføre en emisjon i samarbeid med Folkeinvest, så nå har alle mulighet til å komme inn tidlig på eiersiden. Vi skal da hente inn nok kapital til å ta oss gjennom piloteringsfasen.

Ved den neste emisjonen som er planlagt gjennomført 3.kvartal 2022, vil det høyst sannsynlig ikke være mulig for private investorer å delta.   

 

Folkeinvest – forhåndstegning 7.april – 11.mai 2021

For de som har lyst til å investere i BoxWall så har de muligheten nå. Vi gjennomfører i disse dager en investeringskampanje, og det er mulig å forhåndstegne aksjer i perioden 7.april – 11.mai 2021.

Hele investeringstilbudet kan leses her: https://folkeinvest.no/kampanje/boxwall-as 

Her følger en eksklusiv lenke for mulighet til å lese og forhåndstegne seg i vår kapitalutvidelse: https://folkeinvest.no/kampanje/boxwall-as/forhandstegning

Merk at man må ha, eller opprette, bruker på folkeinvest.no for å få tilgang til forhåndstegningen. Det kan gjøres her: https://folkeinvest.no/registrering

 

«Kort vei» til global vekst

BoxWall sin strategi er å vokse internasjonalt gjennom franchiseavtaler, for på den måten trenger vi ikke kapital til å bygge noe annet enn den første fullskala-fabrikken.

  • Ca. 3.kvartal 2022; emisjon #2: Cirka 30 MNOK EK for å bygge en fullskala fabrikk med helautomatisert linje for ytterveggs-moduler

Etter at denne investeringene er gjennomført så vil vi ikke ha noe særlig kapitalbehov lenger, i og med at det er franchisetakerne som vil ta investeringskostnadene for de fremtidige internasjonale fabrikkene.