Vil du bli medeier i BoxWall?

 

Trondheim 31.mai 2021

BoxWall AS kjørte i vår en investeringskampanje på Folkeinvest.no. Minstebeløpet på 4 MNOK ble ikke nådd og emisjonen ble ikke gjennomført.

Interessen for å investere i BoxWall AS er så absolutt tilstede, og vi vil i løpet av de neste par ukene gjennomføre en rettet emisjon mot interesserte investorer. 

Vi har nå utviklet en revidert piloteringsplan som vil gi oss «proof of concept» med et langt lavere kapitalbehov enn det som lå til grunn for «Folkeinvest-planen». Hovedårsaken til dette er at vi har inngått en avtale med Simons Interiør AS som vil produsere de første pilotprosjektene. Simons interiør har lang erfaring og høy kompetanse innenfor plateproduksjon, og dette samarbeidet vil gjøre oss langt mer fleksible i en innledende fase.

 Hovedendringene fra Folkeinvest-kampanjen er som følger:

 – Egenkapitalbehovet er nå redusert fra 4-9 MNOK til 1,5 – 3 MNOK

– Verdivurderingen reduseres derfor fra 25 til 15 MNOK

– Alle IP rettigheter overføres fra Håvar Moe personlig til selskapet

– Vi benytter samtidig anledningen til å etablere en holding-struktur

– Minste investeringsbeløp økes fra 840, til til 15.000,-

 Vi har allerede fått sterke signaler på at vi kommer til å få minimumsbeløpet i emisjonen. Med den forbedrede planen som gir en betydelig lavere risiko, og de forbedrede investeringsbetingelsene, blir vi ikke overrasket om emisjonen blir fulltegnet.

Om du er interessert i å delta i emisjonen send oss en melding så vil vi sende deg en invitasjon til vår investeringsportal på Ownersroom.no