Vil du bli medeier i BoxWall?

 

BoxWall skal i slutten av januar 2021 gjennomføre en emisjon i samarbeid med Folkeinvest, så nå har alle mulighet til å komme inn tidlig på eiersiden. Vi skal da hente inn nok kapital til å ta oss gjennom piloteringsfasen.

Ved den neste emisjonen som er planlagt gjennomført 1.kvartal 2022, vil det høyst sannsynlig ikke være mulig for private investorer å delta.  

 

Folkeinvest 

Følg kampanjen på https://folkeinvest.no/kampanjer?kommer-snart=boxwall-as

 

«Kort vei» til global vekst

BoxWall sin strategi er å vokse internasjonalt gjennom franchiseavtaler, for på den måten trenger vi ikke kapital til å bygge noe annet enn den første fabrikken.

Den første fabrikken er planlagt bygget i to steg, og for hvert steg vil vi gjennomføre en emisjon:

  • Ca. 1.kvartal 2022; emisjon #2: Cirka 30 MNOK EK for å bygge en fullskala fabrikk med helautomatisert linje for ytterveggs-moduler
  • Ca. 1.kvartal 2023; emisjon #3: Cirka 30 MNOK EK for å utvide fabrikken og bygge en automatisert linje for tak-, etasjeskiller- og innvendige veggmoduler

Etter at disse investeringene er gjennomført så vil vi ikke ha noe særlig kapitalbehov lenger, i og med at det er franchisetakerne som vil ta investeringskostnadene for de fremtidige internasjonale fabrikkene.

 

Interessert i å tegne aksjer i emisjon #1? 

Send oss en melding på skjemaet nedenfor så skal vi holde deg underrettet om prosessen videre.