Vellykket emisjon juli 2021

 

Trondheim 2.august 2021

BoxWall gjennomførte i sommer en rettet emisjon mot et utvalg av investorer, og resultatet ble strålende. Vi har nå fått med 38 engle-investorer på eiersiden og har nå tilstrekkelig kapital til å gjennomføre neste fase – Pilotering Del 1.

Hovedfokus de neste 12 månedene er som følger:

A) Gjennomføre minimum to pilot-prosjekter

B) Sette i gang et SINTEF forskningsprosjekt – diffusjon & styrke

C) Markedsforståelse – produktutvikling – strategiutvikling

D) Utvikle kompetanse / teams

E) Bærekraftsanalyser og produksjonsevne