Teknologi

BoxWall-systemet er en bærekraftig patentsøkt (patent pending) teknologi som utfordrer måten man bygger på over hele verden.

I løpet av de siste hundre år har det vært mest vanlig å bygge yttervegger med bindingsverk, dette er nå i ferd med å endre seg.

Vi har funnet svakhetene ved bindingsverkskonstruksjoner, og utviklet en teknologi som er bærekraftig både når det kommer til miljø og økonomi.

.

 

 

Økonomi-miljø-brukeropplevelse

de tre viktigste faktorene for å utvikle et bærekraftig byggesystem.

Med BoxWall teknologien har vi utviklet et system som scorer bra på alle disse faktorene.

 • Cirka 20-25% mer energieffektiv.
  • Man kan ta ut denne fordelen i lavere strømregninger, og det er bra for økonomien.
  • Redusert strømforbruk gir reduserte CO2-utslipp, og det er bra for miljøet.
  • Alternativt kan man ta ut denne fordelen i form av frigjort verdifullt areal, da BoxWall-teknologien leverer samme U-verdi med slankere vegger.
 • Benytter 20-40% mindre trevirke.
  • Man kan bygge 20-40% flere boliger med den samme mengde skog, og det er bra for miljøet.
  • Trevirke og arbeid med trevirke er dyrt, så med mindre trevirke blir det rimeligere. I tillegg er høy andel tre svært dårlig for energieffektiviteten til en konstruksjon.
  • Merkostnaden ved å bygge en vegg med passivhusstandard kontra vanlig standard er cirka 3 ganger lavere med BoxWall enn med bindingsverk.
 • Cirka 4 ganger raskere byggetid.
  • Tid er penger – raskere byggetid er bra for lommeboka. I tillegg til lavere rene byggekostnader, kan kortere byggetid også påvirke de finansielle kostnadene som byggelånsrenter m.m.
  • Man oppnår tett bygg raskere og reduserer risikoen for fuktskader både på lang og kort sikt. Fuktskader er dårlig for både lommeboka og innemiljøet.

 

Grunnsystemet

Vi har flyttet bæringen fra «inne i veggen» til utsiden av veggen, og det er de innvendige og utvendige sideplatene som tar i mot all last. Hovedfunksjonen til endeplatene, topp- og bunnplatene er å holde modulen stabil, samt at det bidrar til at vi får en lukket konstruksjon som er bra i forbindelse med montering i dårlig vær. Dette gir lette og sterke moduler som skal være enkelt å håndtere på byggeplass. En vegg bygget med BoxWall blir betydelig sterkere enn en tradisjonell vegg bygget med bindingsverk.

Grunnsystemet består av:

A: Modulene

B: Roll-Drop monteringssystem

C: Løsninger for innfestning av dør- og vinduer

 

A: Modulene

Modulene er bygd opp av to sideplater, to endeplater og to topp/bunnplater, samt en eller to innvendige stabiliseringsplater. Hver for seg er ikke disse platene så sterke, men når de settes sammen inn i hverandre til en boks så blir det en svært solid konstruksjon. Vi har fått et uavhengig firma til å gjennomføre styrkeberegninger og hovedkonklusjonen er at en BoxWall-modul er sterkere enn en tilsvarende vegg bygd med bindingsverk.

Modulene har skjørt både nede og oppe, som passer for bunnsvill, toppsvill og bjelkelagsmoduler.

 

B: Roll-Drop monteringssystem

Dette patentsøkte (patent pending) systemet er designet for at monteringen skal være så enkel som mulig, og designkriteriet var som følger: «Når direktøren med hvit skjorte kommer på befaring skal han/hun kunne montere en BoxWall-modul uten problemer og uten å få en flekk på skjorta.»

 1. Pallene med BoxWall-moduler blir heist på plass på avtalt plass i bygget. Modulene er pakket i kronologisk rekkefølge.
 2. Man klikker på 2 hjulakslinger i bunnskjørtet av den modulen som ligger øverst på pallen, samt de medfølgende håndtakene
 3. Så sklir man modulen forsiktig ned på gulvet før man ruller den bort til riktig plass og løfter den opp på bunnsvillen. Modulen hviler da med akslingene mot bunnsvillen
 4. Man klikker av de ytterste hjulene, og så ruller man modulen på akslingene på plass mot den modulen som allerede er montert, og der treffer hullene i endeplata på låseskivene i den andre modulen
 5. Deretter trekker man akslingene mot seg, og da trekkes modulen ned og inn mot den andre modulen, og de blir låst sammen av tyngdekraften

 

Låseskiver klikkes inn i sporene på «modul 1»

 

«Modul 2» rulles på plass og låsetappene treffer åpningene på «modul 2»

 

Hjulakslingene trekkes ut og «modul 2» trekkes ned og inn mot «modul 1»

 

Man får en sammenføyning mellom modulene som er skruefri og tett

 • Hver modul har to hjulakslinger
 • De utvendige hjulene klikkes av etter at modulen er plassert på bunnsvillen
 • Modulen rulles deretter mot modulen som allerede er montert

 

 
"Modul 2" rulles på akslingen 
inn mot "modul 1"
Låsetappene på «modul 1» treffer hullene på «modul 2»
Akslingen trekkes ut og «modul 2» synker ned og inn mot «modul 1»
 
Hjulløsningen er utviklet slik at man skal kunne passere kabler og andre hindre på byggeplassen. De utvendige hjulene er enkle på klikke på/av. Det er godt grep på de indre hjulene slik at man får godt tak når man skal trekke ut akslingene

 Akslingene trekkes ut


Modulen faller ned og trekkes inn mot 
modulen som allerede er montert
 

C: Løsning for innfestning av dører og vinduer

Systemet er utviklet slik at vi bygger modulene rundt alle dører og vinduer

Karmene som vinduer/dører skal monteres i, skrus fast til modulene

I løpet av piloteringsfasen vil vi utforske muligheten for å se om vi klarer å utvikle en kvalitetsmessig god «klikk-løsning» for effektiv montering av vinduer. Om vi klarer å spare inn 15 minutter monterings-tid per vindu vil tidsbesparelsen bli betydelig

 

 

System for spesielle produktsegmenter

I løpet av piloteringsfasen vil vi utvikle spesialløsninger for to produktsegmenter:

 1. Bjelkelagsmodul for trehus
 2. Utenpåhengende fasadeløsning for betongbygg

1. Bjelkelagsmodul

Bjelkelagsmodulene har to hovedfunksjoner. De skal ta opp all last fra bjelkelaget og fra overliggende konstruksjoner, og de skal eliminere de typiske kuldebroene man får når man monterer bjelkelaget på toppen av ytterveggene

På det første pilotprosjektet skal vi utvikle detaljene i forhold til oppheng av bjelkelag. Målsetningen er å utvikle en universell løsning som vil gjøre det enkelt og rask å montere gulvbjelkene og samtidig opprettholde et klimaskille uten kuldebroer.

2. Utenpåhengende fasadeløsning for betongbygg

Den vanlige måten å bygge yttervegger på betongbygg er å plassere ytterveggene 50-80mm utenfor dekkeforkanten slik bildet til høyre viser. Svakheten ved å bygge på denne måten er at man får en betydelig kuldebro ved dekkeforkantene. BoxWall kan også monteres på denne måten, og man vil da få de vanlige fordelene man får med BoxWall – energieffektivitet, byggetid og bærekraft.

Men, vi holder på å utvikle en løsning hvor vi monterer BoxWall-modulene på utsiden av dekkeforkantene. Vi vil da i tillegg til de vanlige BoxWall-fordelene også eliminere de betydelige kuldebroene ved dekkeforkantene. Summen av dette vil gi en særdeles energieffektiv konstruksjon sammenlignet med en tradisjonell bindingsverksløsning.

Prototype II

 

.

Prototype I