Leilighetsbygg Brønnøysund

Vi har sett på et konkret byggeprosjekt som Brønnøy Kommune fikk bygd for 5 år siden og simulert effekten av å bygge med BoxWall kontra slik det ble bygget med tradisjonell elementbygging. 

Konklusjonen er som følger:

Totalkostnaden med å bygge ytterveggene med BoxWall hadde blitt cirka kr. 1.812.067,- Dette inkluderer utlekting og panel på utsiden og utlekting, 50mm isolasjon og gips på innsiden.  Med tradisjonell elementbygging så ville tilsvarende kostnad blitt cirka 2.257267,- Men, i tillegg ville man fått krankostnader på cirka 233.000,- slik at totalkostnaden hadde kommet opp i kr. 2.490.267,-

BoxWall-løsningen er cirka 22% rimeligere

Men, nå sammenligner vi epler og pærer, da BoxWall-løsningen er et bedre produkt med langt bedre energieffektivitet. U-verdien på BoxWall-løsningen vil være på cirka 0,15 mens U-verdien på den tradisjonelle løsningen ville vært 0,18.

Om man tar ut denne fordelen i lavere energiforbruk så vil det utgjøre en besparelse på cirka 702.000,- i løpet av 30 år. Om man kalkulerer inn denne fordelen så vil «nettoprisen» for BoxWall-løsningen bli kr. 1.110.067,-

Med energifordelen kalkulert inn vil prisen på BoxWall-løsningen være cirka 50% lavere enn ved tradisjonell elementbygging. 

Vi tok en sjekk på hva det faktiske energiforbruket har vært, og dette lå noen høyere enn det som var kalkulert. Vi tror dette skyldes at ved elementbygging så er tre-andelen i konstruksjonen høyere enn det som ligger til grunn i standard-beregningene, og med høyere treandel så synker energieffektiviteten. Så, i lys av dette kan våre beregninger anses som konservative.  

Beregnet årlig energiforbruk slik det ble bygget (elementer/bindingsverk): 97.200 kWh

Faktisk årlig energiforbruk slik det ble bygget (elementer/bindingsverk): 116.694 kWh (20% høyere enn beregnet)

Videre så vil CO2-utslippene i løpet av 30 år reduseres med cirka 11.934 kg.