Proof of Concept – pilotprosjekt nr. 1

BoxWall har vært gjennom en utviklingsprosess hvor vi har verifisert og dokumentert fordelene med BoxWall, og sannsynliggjort at vi vil klare å produsere våre løsninger så effektivt som vi har lagt til grunn. Vi er nå inne i en fase hvor vi har tatt utviklingen ut fra tegnebrettet og prototype-testing til å demonstrere at teknologien fungerer i praksis. Første pilotprosjekt er en enebolig på Reppe i Trondheim.

 
Prosjektering
I prosjekteringen av dette pilotprosjektet har vi hatt med oss COWI som har vært ansvarlige for konstruksjonssikkerhet og bygningsfysikk. Brannrådgiverne AS i Trondheim er engasjert for å sikre at BoxWall-løsningene vil tilfredsstille alle brannkrav.  
 
Produksjon
Vår strategiske samarbeidspartner Simons Interiør AS på Åsen i Trøndelag er ansvarlig for første del av produksjonen – «produksjon av boks-komponenter». Andre del av produksjonen – «sammenstilling til bokser», gjør vi egne midlertidige lokaler på Ranheim i samarbeid med Timberbygg AS.
 
Utførelse
Timberbygg AS er engasjert til å bistå oss med monteringen av det første pilotprosjektet. Timberbygg ser store muligheter i å være det første tømrerfirmaet som opparbeider seg erfaring med BoxWall-montering.
 
Fremdrift
Detaljprosjekteringen startet i august 2021 og all prosjektering vil ferdigstilles i siste halvdel av november 2021. Oppstart med tømmerarbeider på byggeplass er planlagt til 3.januar 2022.
 
Datainnsamling og analyse
Vi vil installere fukt- og temperatursensorer i utvalgte bokser i alle himmelretninger, slik at vi kan overvåke utviklingen inne i veggene over tid. Dette vil gi oss en detaljert forståelse for hvordan temperatur og fukt endrer seg på ulike steder på bygget, til ulike tider på døgnet og i ulike årstider.  
 

PILOT 1 – BLOG (aktiv fra januar 2022)

For de som har lyst til å følge byggeprosessen på første pilotprosjekt vil vi legge opp en egen blog-side med daglige oppdateringer fra byggeplassen. Linken til denne bloggen vil man finne her.  
 
 

Nye pilotprosjekter – interessert? 

I løpet av 2022 og 2023 vil BoxWall gjennomføre flere pilotprosjekter innenfor flere markedssegmenter. Eiendomsutviklere, entreprenører og tømrerfirma som har lyst til å være med å teste ut teknologien på nye prosjekter bes ta kontakt for å sette opp et innledende møte. 

 

Proof of Automation

Om ting går som vi forventer med pilotprosjektene så vil vi i løpet av første kvartal 2022 ha verifisert at teknologien fungerer. Da vil neste milepæl være å dokumentere at vi faktisk klarer å produsere BoxWall-produktene så effektivt som vi har lagt til grunn. Vi har allerede gjennomført et «Katapult 1-prosjekt» i samarbeid med Sintef Manufacturing Technology, Kapabl og Intek Engineering.

Vinteren 2021/2022 vil vi gjennomføre «Katapult 2-prosjektet» hvor vi vil designe pilotfabrikken slik at vi får verifisert at kritisk automasjon vil fungere slik vi har lagt til grunn. Vi planlegger å gjennomføre en emisjon våren 2022 for å hente inn nok kapital til denne investeringen.