Proof of Technology

BoxWall har vært gjennom en utviklingsprosess hvor vi har verifisert og dokumentert fordelene med BoxWall, og sannsynliggjort at vi vil klare å produsere våre løsninger så effektivt som vi har lagt til grunn. Vi har nå tatt utviklingen ut fra tegnebrettet og prototype-testing til å demonstrere at teknologien fungerer i praksis. Første pilotprosjekt er akkurat fullført – en enebolig på Reppe i Trondheim.

 

Her følger en link til vår film – BoxWall Proof of Technolgy.

boxwall-proof-og-technology-film

 

 
 

 

Prosjektering

I prosjekteringen av dette pilotprosjektet har vi hatt med oss COWI som har vært ansvarlige for konstruksjonssikkerhet og bygningsfysikk. Brannrådgiverne AS i Trondheim er engasjert for å sikre at BoxWall-løsningene vil tilfredsstille alle brannkrav.  

 

Produksjon

Vår produksjonspartner Nidarvoll Trevare i Trondheim har vært ansvarlig for første del av produksjonen – «produksjon av boks-komponenter». Andre del av produksjonen – «montering av bokser», gjør vi egne midlertidige lokaler på Ranheim.

 

Utførelse

Timberbygg AS er engasjert til å bistå oss med monteringen av det første pilotprosjektet. Timberbygg ser store muligheter i å være det første tømrerfirmaet som opparbeider seg erfaring med BoxWall-montering.

 

Fremdrift

Detaljprosjekteringen startet i august 2021 og all prosjektering vil ferdigstilles i siste halvdel av november 2021. Oppstart med tømmerarbeider på byggeplass er planlagt til 3.januar 2022.

 

Datainnsamling og analyse

Vi vil installere fukt- og temperatursensorer i utvalgte bokser i alle himmelretninger, slik at vi kan overvåke utviklingen inne i veggene over tid. Dette vil gi oss en detaljert forståelse for hvordan temperatur og fukt endrer seg på ulike steder på bygget, til ulike tider på døgnet og i ulike årstider.  

 

Pilot 1 – Blog (aktiv fra januar 2022)

For de som har lyst til å følge byggeprosessen på første pilotprosjekt vil vi legge opp en egen blog-side med daglige oppdateringer fra byggeplassen. Linken til denne bloggen vil man finne her.  

 
 

Nye pilotprosjekter – interessert? 

I løpet av 2022 og 2023 vil BoxWall gjennomføre flere pilotprosjekter innenfor flere markedssegmenter. Eiendomsutviklere, entreprenører og tømrerfirma som har lyst til å være med å teste ut teknologien på nye prosjekter bes ta kontakt for å sette opp et innledende møte. 

 

Proof of Automation

Om ting går som vi forventer med pilotprosjektene så vil vi i løpet av første kvartal 2022 ha verifisert at teknologien fungerer. Da vil neste milepæl være å dokumentere at vi faktisk klarer å produsere BoxWall-produktene så effektivt som vi har lagt til grunn. Vi har allerede gjennomført et «Katapult 1-prosjekt» i samarbeid med Sintef Manufacturing Technology, Kapabl og Intek Engineering.

Vinteren 2021/2022 vil vi gjennomføre «Katapult 2-prosjektet» hvor vi vil designe pilotfabrikken slik at vi får verifisert at kritisk automasjon vil fungere slik vi har lagt til grunn. Vi planlegger å gjennomføre en emisjon våren 2022 for å hente inn nok kapital til denne investeringen.