Pilotprosjekt #1

Den første pilotkontrakten BoxWall har inngått er på en arkitekttegnet enebolig i Trondheim. Dette er et konstruksjonsmessig krevende bygg, så her får vi virkelig satt BoxWall-teknologien på prøve. Her kan du følge utviklingen på prosjektet.

Prosjektering

Dette prosjektet er statikkmessig svært komplisert til å være en enebolig, med et stort fritthengende areal, et 16 tonns boblebad på takterrassen, mye vindusareal og akser som «ikke går opp». Følgende firma er engasjert for å gjennomføre prosjekteringen:  

  • Hunton: Prosjektering av dekker og generelt bæresystem
  • Siv. Ing. Nils O. Vennevik: Prosjektering av betong og bærekonstruksjon for boblebad
  • Sweco: Prosjektering av BoxWall-løsning samt overordnet prosjekteringsansvar
Prosjektering av dekker
Prosjektering av BoxWall-moduler og bjelkelagsmoduler

Oppsummering type og antall moduler

Prosjektet består av totalt 172 moduler og til sammen så utgjør disse 250,12 kvm med yttervegg

58 moduler er i full høyde med ulike bredder, 45 moduler er moduler som bygges under vinduer, og 12 moduler er moduler som bygges over vinduer

57 moduler er bjelkelagsmoduler, og disse modulene er tilpasset for enkel montering av bjelkelag, samt at de eliminerer kuldebroene ved forkant bjelkelag 

Kundefordeler

På dette prosjektet så vil ekstrafordelene ved å bygge med BoxWall være større enn kostnaden ved å kjøpe BoxWall-modulene. 

Energieffektivitet – lavere strømkostnader

Om prosjektet skulle blitt bygd på vanlig måte med bindingsverk så ville det årlige energiforbruket vært som følger: Bindingsverk med 25 cm isolasjon gir en U-verdi på ca. 0,18. En konstruksjon med en slik U-verdi krever cirka 108 kWh per kvm/år, det vil på dette prosjektet tilsvare cirka 43.200 kWh per år. I løpet av en 30-års periode så ville energiforbruket blitt 1.296.000 kWh. Med en strømkostnad på kr. 1,- så ville totalkostnaden blitt cirka 1,3 MNOK

På dette prosjektet har vi prosjektert en BoxWall-løsning med 30cm isolasjon; 25 cm i modulene og 5cm utlekting på innsiden. Denne løsningen vil gi en U-verdi på cirka 0,13 og en slik konstruksjon vil kreve cirka 72 kWh per kvm/år. På dette prosjektet vil energibehovet med denne BoxWall-løsningen bli på 28.800 kWh per år. I løpet av en 30-årsperiode så vil energiforbruket bli  864.000 kWh, og med en strømkostnad på kr. 1,- så vil totalkostnaden bli cirka 0,86 MNOK. 

Med andre ord så vil man få en besparelse i strømkostnader på cirka 432.000,- i løpet av en 30-års periode.

Energieffektivitet – lavere CO2-utslipp 

Med lavere energiforbruk følger lavere CO2-utslipp. I Norge har vi god tilgang på bærekraftig energi i form av vannkraft, så CO2-effekten i Norge er betydelig lavere enn i de fleste andre land. Men, vannkraft er ikke helt CO2-nøytralt, og den faktoren man bruker for å beregne CO2-utslipp fra vannkraft er 17 gram per kWh. 

Så, på dette prosjektet vil man da spare klimaet for 7.344 Kg. CO2-utslipp oi løpet av en 30-årsperiode. 

Kortere byggetid

Vi forventer at det vil ta cirka 83 timer å montere BoxWall-modulene. Om vi beregner en timepris for snekker på kr. 500,- så vil totalkostnaden for å få satt opp BoxWall-systemet bli 500,- x 83 = 41.500,- pluss selve produktkostnaden på kr. 360.168,- -> totalt kr. 401.668,-. For å bygge en tilsvarende vegg med U-verdi 0,13 med bindingsverk så ville nok kostnaden blitt betydelig høyere uavhengig om man bygger tradisjonelt plassbygd eller med elementer. Med tradisjonelle elementer vil det gå omtrent like raskt som med BoxWall, men da følger det med en krankostnad på +/- 100.000,-

Med kortere byggetid så følger også andre fordeler, som for eksempel finanskostnader. Om vi klarer å ferdigstille prosjektet 1-2 måneder raskere som følge av at det benyttes BoxWall så vil man nok spare inn «noen titusener» på byggelånsrenter.

Raskere tett bygg

Med BoxWall vil man få «tett bygg» langt raskere. En svært vanlig utfordring på norske byggeplasser er fuktproblemer som følge av været. Om man bygger tradisjonelt med plassbygd eller elementer så følger det ofte med både problemer og kostnader, som følge av fukt i konstruksjonen som oppstår i forbindelse med byggingen. Med BoxWall blir denne risikoen betydelig redusert.

Null avfall – bra for miljøet og bra for lommeboka

Med BoxWall-systemet så blir det «null avfall». Det er bra for miljøet og bra for lommeboka. Alle moduler kommer spesiallaget til hvert prosjekt så det blir null avkapp og lignende. All emballasje, paller og monteringsutstyr er det pant på, og dette kommer BoxWall og henter ved prosjektslutt.