Samarbeid med Simons Interiør AS og produksjon ved pilotfabrikken i Meråker

I forprosjektet som ble gjennomført i 2020 handlet det om å gå fra å «tro og mene» til å «verifisere og dokumentere». Med avanserte CAD-verktøy, prototyper, 3D-printing og analyser, testet og feilet vi. Så forkastet vi og forsøkte igjen, til vi satt igjen med et resultat vi var fornøyd med.

Nå når vi skal i gang med piloteringsfasen handler det om å legge inn alle krefter på å verifisere at dette vil fungere i praksis. Vi er godt forberedt.  

For å lykkes med å endre byggebransjen så holder det ikke å utvikle den beste teknologien i verden. Til syvende og sist er det menneskene som skaper verdiene. Vi har vært så heldige å kunne plukke medarbeidere fra øverste hylle.
 
Første fase av piloteringen vil foregå i samarbeid med Simons Interiør AS på Åsen.
Simons Interiør AS er et selskap med høy kompetanse og lang erfaring innenfor plateproduksjon. Daglig leder Steinar Ryggvik har 30 års erfaring som tømrer. Han har overlegen kompetanse på CNC-fres og har siden 2012 hatt leder rollen for diverse plate produksjon. Simons Interiør AS har en 3 akset og en 5 akset CNC fres, samt gode lokaler for produksjon av BoxWall.
 

For andre fase av piloteringen har vi fått tak i to tidligere fabrikksjefer samt en operatør fra Lian Trevare AS. Lian Trevare har vært en hjørnesteinsbedrift i Meråker som har produsert vinduer i i 40 år. Høsten 2020 ble dessverre virksomheten med 60 ansatte lagt ned og BoxWall håper pilotfabrikken kan være starten på et nytt industrieventyr i Meråker.

 
 
 

Teste og forbedre detaljene

BoxWall er gjennomarbeidet og testet i mange omganger på skrivebordet og på prototypenivå, og om BoxWall skulle blitt anvendt i en perfekt verden med nulltoleranser så hadde det ikke vært nødvendig å gjennomføre noen piloteringsfase.

Men «bygge-verden» er ikke perfekt, og det er når vi skal få BoxWall-systemet med avvik på kun +/-1 mm til å fungere i en verden hvor avvik på 20-30mm er vanlig vi forventer utfordringer. Ujevne gulv, lengdeavvik, høydeavvik, lodd-avvik og diagonalavvik vil helt klart påvirke BoxWall-systemet. Men, vi er godt forberedt og er sikre på at vi skal klare å håndtere de fleste toleranse-utfordringene vi kommer til å møte på.

 

Utvikle spesialløsninger

I piloteringsfasen vil vi utvikle spesialløsninger både for trebygninger og bygninger med bærekonstruksjon i betong. For trebygninger vil vi videreutvikle vår etasjeskiller-modul i samarbeid med kundene slik at vi kan utvikle en løsning som gjør det enkelt å «klikke på plass» standard I-bjelker, og samtidig eliminere de typiske dekke-kuldebroene man får ved tradisjonell bygging. For bygninger med bærekonstruksjon i betong har vi utviklet noen prinsippløsninger på hvordan vi kan montere modulene hengende utenfor dekkeforkantene, og dette vil bli videreutviklet i samarbeid med pilotkundene. Fordelen med å gjøre det på denne måten er at man vil eliminere kuldebroene ved dekkeforkantene som er en kjent utfordring i bransjen. En slik løsning kombinert med de iboende energi-egenskapene i våre moduler kan sette en ny standard for energieffektive løsninger på betongbygg.


Etasjeskillermodul for trehus

Datainnsamling og analyse i forbindelse med bygningsfysikken

Bygningsfysikken ble behørig dokumentert i forprosjektet, så nå handler det om samle inn data slik at vi kan utvikle detaljert kunnskap om alt fra fukt og temperatur, til faktisk strømforbruk og statiske beregninger på de ulike prosjektene.  På de første pilotprosjektene vil vi installere permanente fukt- og temperatursensorer på flere steder inne i modulene, slik at vi kan måle utviklingen over tid og utvikle detaljert kunnskap om luft, fukt og temperaturbevegelser inne i modulene. Denne kunnskapen vil vi benytte til å videreutvikle og forbedre våre løsninger. Vi vil i samarbeid med kundene også måle energiforbruket over tid for å kvalitetssikre at de beregningsmodellene som benyttes samsvarer med faktisk energiforbruk.


Fukt- og temperatursensorer inne i modulene

Finjustere produksjonsprosesser og produktdetaljer

Vi har jobbet tett med de beste kompetansemiljøene i Norge innenfor produksjonsteknologi og prosessdesign, og vi er sikre på at helheten kommer til å fungere godt. Men, vi forventer at vi kommer til å gjøre store endringer både på prosessetaljer og produktdetaljer. Det vil være alt fra hvordan vi mater råvareplatene inn i CNC-maskinen, rekkefølgen på komponentproduksjonen, hvilke fresetyper som fungerer best, etc.

Videre så er vi forberedt på å gjøre produkttilpasninger for å optimalisere produksjonseffektiviteten, uten at det går på bekostning av produktegenskapene. Dette kan være alt fra profil på hjørner og størrelsen på spaltene i produktkomponentene, til vinklene på låseskivene og diameteren på monteringshjulene. I løpet av pilotprosessen vil vi begynne å nærme oss et optimalt design, og da skal dette industrialiseres i den nye fullskala-fabrikken.


Låseskive – finjustering av vinkler

Verifisere kundefordelene og utvikle markedet

Kundene og de fordelene som BoxWall vil gi til kundene er hele essensen i vår forretningsdrift, og vi skal benytte piloteringsfasen godt til å dokumentere disse. Sammenlignet med plassbygde løsninger, klarer vi å bygge BoxWall 4 ganger raskere? Og, om vi klarer det, hvilke eksakte fordeler vil det gi til kundene? Vil de kunne ferdigstille prosjektet 2 måneder raskere, og hva innebærer dette? Hvor store byggelånskostnader vil de spare inn? Hvor mye vil det redusere fukt-relaterte kostnader? Har det noen reell effekt at det blir enklere å montere ytterkledningen? Hvor mye vil de spare inn på «null avfall»?

Det andre fokuset i forhold til markedet er å lære oss å forstå de eksakte ulike behovene de ulike kundene har, slik at vi kan adressere dette og utvikle løsninger som gir kundene reelle fordeler.

Utvikle kompetanse – samt klare rolle- og ansvarsforhold

Alt som kommer våre kunder til gode på kort og lang sikt vil være i fokus i løpet av piloteringsfasen, og det gjelder også å utvikle kompetanse og klare rolle- og ansvarsforhold. Et naturlig output fra piloteringsfasen innenfor dette vil være klart definert grensesnitt mellom BoxWall AS, byggherrer, entreprenører, arkitekter og ansvarlig prosjekterende.

En annen viktig prosess er leveranseprosessen. Det er svært viktig for oss at kommunikasjonslinjene mellom byggeplassleder og «fabrikken» er åpne, slik at når modulene er lastet opp på trailerne så er mottaksapparater klart til å ta imot. For, når modulene ankommer byggeplass legger vi opp til direkte montering uten unødvendig mellomlagring. De ulike pallene er klart og tydelig merket, og de skal lastes av trailerne og plasseres rett på forhåndsavtalt plass. Og, byggeplassen skal være ren og ryddig slik at det ikke skapes unødvendige hindringer for en effektiv montering.

Vi vil også tilby kurs for de ansvarlig utførende, sik at vi sikrer at det også bygges kompetanse i det leddet som faktisk skal stå for monteringen av BoxWall-systemet.


Klart definerte roller og ansvar er svært viktig