Ønsker dere å bli pilotkunde?

I løpet av 2021 har vi kapasitet til å levere en håndfull pilotprosjekter.

Om dere har lyst til å være med og teste BoxWall-teknologien er det bare å ta kontakt.

Vi skal gjøre det både lønnsomt og trygt for alle som ønsker å være med å teste ut BoxWall-systemet på sitt byggeprosjekt. 

I tillegg til å være først ute med å oppleve fordelene av BoxWall vil dere få fullt fokus fra et utvidet team med spesialister. I tillegg vil vi gi en betydelig rabattert pris på de første pilotprosjektene. Så, om man har lyst til å være med å gjøre byggebransjen mer bærekraftig, og samtidig gjøre det lønnsomt for seg selv, er det bare å melde seg på.

 

Produktsegmenter vi ønsker å teste ut

 • Trebygninger på ett plan, plate på mark
 • Trebygninger på to plan, plate på mark
 • Trebygninger på 2-3 plan, med kjeller/sokkel
 • Betongbygninger på 3-6 plan 

Spesifikke løsninger vi ønsker å teste ut

 • Tradisjonelle bjelkelagsløsninger hvor bjelkelaget monteres oppå ytterveggene
 • Bjelkelagsløsninger hvor vi tester ut BoxWall bjelkelagsmoduler; dvs. at bjelkelaget blir «hengende på innsiden» slik at vi eliminerer kuldebroene
 • «Trekant vegger» man typisk finner på gavlvegger
 • BoxWall veggmoduler montert på betonggulv
 • BoxWall veggmoduler montert på tregulv
 • BoxWall veggmoduler hengende på utsiden av bjelkelaget (betongbjelkelag, større bygninger)
 • Prefabrikerte innvendige lekter med mindre treandel og ferdighullet for tekniske gjennomføringer
 • BoxWall «lyd-moduler». Vi planlegger å engasjere akustikkekspertise fra Sintef for å bistå oss med å utvikle en spesialløsning med særdeles gode lydegenskaper. Grunntanken er å vinkle de innvendige platene slik at lydbølgene blir rikosjettert tilbake 

 

Vi skal gjøre det trygt å være testpilot

Man kan dele den tekniske risikoen ved ethvert byggeprosjekt inn i to hovedområder – prosjektering og utførelse.

Når det kommer til prosjektering av pilotprosjekter så har vi satt av ressurser (Sweco) til å prosjektere BoxWall-løsninger inn i de enkelte pilotprosjektene. Men, hvert byggeprosjekt er forskjellig, så her får vi finne den riktige balansen mellom vår «BoxWall-prosjektering» og resten av prosjekteringen av bygget. I et lite prosjekt som for eksempel et hus på ett plan så vil all bæring ligge i BoxWall-veggene, så da er det naturlig at vi tar statisk prosjekteringsansvar for hele bygget. Men, på et betongbygg på 6 etasjer hvor vi skal «henge» BoxWall-vegger på utsiden av betongdekkene, vil ikke BoxWall-veggene ha noen annen funksjon enn stort sett å bære seg selv  samt vinduer/dører i fasaden, så det vil være en langt enklere prosjekteringsjobb. Når det kommer til lyd/brann så regner vi med at oppdragsgiver har egne konsulenter på dette, og løsninger som fungerer på vanlige bindingsverkskonstruksjoner vil også fungere på BoxWall-systemet.  

Når det kommer til utførelse så vil nok de profesjonelle kundene ha egne snekker-lag som kan stå for monteringen, så da vil de i stor grad ha kontroll på utførelses-kvaliteten selv. For private kunder som ønsker å teste ut BoxWall vil vi bistå med å finne og utvikle samarbeidspartnere som blir spesialister på BoxWall-systemet.