Om BoxWall

BoxWall AS er et startup-selskap som har utviklet en patentsøkt bærekraftig byggteknologi med særdeles gode egenskaper innen energieffektivitet, ressursbruk og gjenbruk.

BoxWall ble etablert i 2020 og selskapet er støttet av blant annet Innovasjon Norge, SIVA, Proneo og T:Lab, som bidrar med både kapital og kompetanse på ulike fagfelt. Selskapet har også jobbet tett med høykompetente miljøer bestående av blant annet Inventas, Sintef Manufacturing Technology, Norsk Katapultsenter, Intek Engineering med flere.   

Sommeren 2021 gjennomførte BoxWall sin første emisjon, og selskapet ha nå tilstrekkelig med kapital til gjennomføre neste fase i utviklingsløpet – 12 måneder med «Proof of Concept». Etter dette følger 12 måneder med «Proof of Automation» og deretter skal vi etablere den første fullskalafabrikken i Norge.

Norge er testmarkedet for BoxWall, og vårt første store målmarked er «Europa». Årsaken til at vi søker utenlands er at bærekrafts-effekten av BoxWall-teknologien er enda større utenfor Norges grenser. I Norge er det attraktivt å redusere energiforbruket til bygninger, men en slik reduksjon vil ikke ha noen særlig reduserende effekt på CO2-utslippene. Dette skyldes enkelt forklart at i Norge så er nesten all energi basert på bærekraftig vannkraft. I utlandet derimot vil en reduksjon i energiforbruket ha en direkte effekt på CO2-utslippene, siden det meste av oppvarming/kjøling er basert på fossile energikilder.   

 

Organisasjonen

I alle startup-selskaper med begrensede midler er det kritisk at man disponerer de økonomiske midlene man har riktig, for i det øyeblikket man går tom for penger er det «game over». I løpet av de første 1,5 årene var ikke lønn prioritert, og de pengene man hadde ble i stor grad benyttet til eksterne aktører for å få verifisert teknologien.

Etter at vi gjennomførte vår første emisjon sommeren 2021 fikk vi inn nok kapital slik at vi også kan investere i organisasjonen. Daglig leder har nå gått over i lønnet arbeid, og vi holder på å ansette en teknolog med solid bakgrunn fra NTNU. Han vil gå inn i en 50% stilling fra september 2021 og fra sommeren 2022 vil han gå inn i en fulltidsstilling. Han har en bachelor i energieffektivisering og energilagring fra 2018, og har også tidligere startup-erfaring. Han vil i løpet av det kommende året fullføre en bachelorgrad som byggingeniør parallelt med 50%-stillingen i BoxWall.

I løpet av 2021/2022 har vi i tillegg ambisjoner om å få på plass en «markedsperson» som kan ta en ledende rolle innen markedsarbeidet i årene som kommer. 

Våre eiere

BoxWall eies av 38 aksjonærer som i tillegg til kapital bidrar med kunnskap og kompetanse på ulike områder. Selskapet gjennomfører månedlige aksjonærmøter slik at aksjonærene får muligheten til å sitte tett på utviklingen og se hvordan deres kapital blir forvaltet. Ledelsen får på denne måten et konstant kritisk blikk på utviklingsarbeidet fra en engasjert og kompetent gruppe, og dette gjør oss bedre som selskap. I tillegg benyttes dette forumet til å «sparre og teste» ideer, konsepter, etc., og det har vist seg å tilføre stor verdi i utviklingen av selskapet. 

Neste emisjon er planlagt til våren 2022, og vi vil da primært henvende oss til våre eksisterende aksjonærer, da de har forkjøpsrett. Den tredje emisjonen er planlagt til våren 2023 og da vil det åpnes opp for nye aksjonærer, da vi skal hente inn relativt store beløp.

Strategiske samarbeidspartnere

For å holde kapitalbehovet så lavt som mulig i tidlig fase, har vi inngått et strategisk samarbeid med Simons Interiør AS på Åsen i Levanger Kommune. Simons Interiør har lang kompetanse innen plateproduksjon og CNC-maskinering, og vil være svært en svært nyttig samarbeidspartner i årene som kommer. Simons Interiør vil bistå oss med produksjon både i «Proof of Concept»-fasen og «proof of Automation»-fasen i de kommende to årene. Det er også sannsynlig at vi vil etablere fullskalafabrikken i nærhet av Simons Interiør slik at vi kan overlappe hverandre i forhold til både kompetanse og kapasitet.