Om BoxWall

BoxWall AS er et vekstselskap som har utviklet en patentsøkt (patent pending) bærekraftig byggteknologi med svært gode egenskaper innen energieffektivitet og byggetid. Selskapet er støttet av blant annet Innovasjon Norge, SIVA og Proneo, og i løpet av utviklingsfasen har selskapet jobbet tett mot høykompetente miljøer som blant annet Inventas, Sintef Manufacturing Technology, Norsk Katapultsenter, Intek Engineering med flere.   

BoxWall tror at den eneste måten å få byggebransjens aktører til å bygge mer bærekraftige bygg er å gjøre det lønnsomt. Med BoxWall-systemet mener vi å ha utviklet verktøyet verden trenger for å fremskynde byggebransjens overgang til mer energieffektive bygninger. Selskapet skal nå i gang med en 24-månderes piloteringsfase og skal i den forbindelse etablere en pilotfabrikk i Meråker.

Parallelt med piloteringsfasen vi vi starte planleggingen og prosjekteringen av en ny og bærekraftig fullskalafabrikk som også vil bli lagt til Meråker. BoxWalls misjon er å fremskynde byggebransjens overgang til mer bærekraftige bygninger, og vår overordnede målsetning er å bli anerkjent som den beste byggteknologien i de markedene vi opererer i. 

Organisasjonen

Samme hvor god teknologi man har så er det menneskene som skaper resultatene, og i BoxWall har vi vært så heldige at vi har kunnet velge fra øverste hylle. Organisasjonen består foreløpig av 4 personer, og vi søker nå etter to nye stillinger; Teknisk Utviklingsleder (link til annonse) og Markedssjef  (link til annonse)

Håvar Moe

Daglig leder

12 års erfaring med prefab-bygging

10 års erfaring innen forretningsutvikling

Espen Skjæret

Pilotfabrikk – leder drift

Tidligere fabrikksjef ved Lian Trevare

22 års erfaring fra vindusproduksjon

Håvard Ingstadbjørg

Pilotfabrikk – leder teknisk

Tidligere fabrikksjef ved Lian Trevare

17 års erfaring fra vindusproduksjon

Jan Oscar Juliussen

Pilotfabrikk – operatør

Tidligere operatør ved Lian Trevare

10 års erfaring fra vindusproduksjon

Steinar Ryggvik

Simons Interiør AS – Eier

Daglig leder Simons Interiør AS og CNC operatør

30 års erfaring med snekker og plateproduksjon

 

Andreas Melgård

Marked og kommunikasjon

Selvstendig næringsdrivende

20 års erfaring fra kommunikasjon, industri og eiendom

 

Vekst-strategi

Alt vi skal gjøre i løpet av de neste fire årene handler om å rigge opp til 2025 og internasjonal vekst. Ved å gjennomføre veksten gjennom franchising vil vi kunne vokse langt raskere enn om vi skulle bygd egeneide fabrikker.

Etter å ha benyttet Norge som testmarked i 4 år er vi ganske sikre på at vi skal være godt forberedt til å starte den internasjonale satsningen. Produktet bør da være gjennomarbeidet, alle systemer og rutiner vil være godt innøvd, organisasjonen har funnet sine klart definerte roller og ansvarsområder, produksjonsprosessene er fintunet og forhåpentligvis er markedet fornøyd med våre produkter og løsninger.

Samarbeidspartnere

BoxWall har et bevisst forhold til å bygge opp kompetanse i egen organisasjon, men for å nå det nivået vi ønsker er vi avhengige av å samarbeide med uavhengige selskaper og organisasjoner. Her følger en kort oversikt over våre viktigste samarbeidspartnere:

BoxWall verdier

  • INTEGRITET. Man kan stole på BoxWall, vi er ærlige og vi gjør det vi sier vi skal gjøre, og vi oppfører oss ryddig og ordentlig
  • INNOVASJON. Det ligger i DNA’et vårt, vi ligger i forkant og pusher grenser
  • KUNDEFOKUS. Kundene er det viktigste vi har og alt vi gjør skal til syvende og sist komme kundene våre til gode

Styret

For å lykkes med vår satsning tror vi det er avgjørende at vi får etablert et høykompetent og profesjonelt styre. Prosessen er startet og vi regner med å ha vårt nye styre på plass i løpet av tredje kvartal 2021. Den kompetansen vi skal ha på plass er innenfor forretningsutvikling innenfor følgende områder:

  • Bransjeerfaring, fagkunnskap, markedserfaring
  • Vekstselskaper, internasjonal vekst, franchising
  • Bærekraft, energi, miljø, Breem, miljøsertifiseringer
  • Finansiering av vekstselskaper, VC, PE, nasjonalt, internasjonalt
  • IT

Om du tror du har kompetansen vi er på jakt etter og er interessert i å vite mer, ta kontakt med MindMap på telefon 993 93 70.