Om oss

BoxWall AS er et startup-selskap som har utviklet en patentsøkt bærekraftig byggteknologi for yttervegger, med særdeles gode egenskaper innen energieffektivitet, ressursbruk og gjenbruk. Våre løsninger kan benyttes på de fleste type bygninger – som bærevegger i småhus og som innfyllingsvegger i større bygninger med bærekonstruksjon i betong eller massivtre.

BoxWall har hovedkontor på Stjørdal i Trøndelag, og vi har midlertidige produksjonslokaler på Ranheim.  BoxWall er støttet av blant annet Innovasjon Norge og SIVA. 

 

Gründerteamet

Håvar Moe

Gründer og daglig leder, BoxWall AS

 • 14 års erfaring fra byggebransjen
 • Har tidligere etablert og drevet et entreprenørselskap hvor kjernen i virksomheten var egenproduksjon av prefabrikerte elementer/moduler i Litauen
 • 10 års erfaring som konsulent innen strategiimplementering
 • Økonomiutdannelse fra Handelshøyskolen BI og University of Wyoming (USA) 

Kontakt:

hm@boxwall.no

Tel. 916 05 558

Jonas Carlson

Teknologiutvikler, BoxWall AS

 • Ingeniør Energieffektivisering og Energilagring (NTNU 2018)
 • Byggingeniør (NTNU 2022)
 • Startup-erfaring 

Kontakt:

jc@boxwall.no

Tel. 412 28 633

 

I løpet av 2022 er målsetningen å få med oss tre medgründere på laget, og interesserte kandidater med kompetanse innenfor følgende områder bes ta kontakt med daglig leder Håvar Moe. 

 • Erfaren markedsperson med høy integritet og stort nettverk med høy gjennomføringsevne 

 • Erfaren ingeniør/konstruktør som kan bidra både strategisk og operativt

 • Erfaren IT-utvikler som skal lede IT-utviklingen og grensesnittene mot produksjonen

 • Montører som i første fase vil stå for manuell montering, og som i neste fase vil drive produksjonen  

 

Støtteapparatet – Inkubatorer

BoxWall er tilknyttet to inkubatorer som støtter BoxWall innenfor ulike områder.

Stein Morten Holberg

Inkubatorleder, Proneo AS

 • Utdannet siviløkonom
 • Støtter BoxWall innen strategiutvikling og forretningsutvikling

Kontakt:

stein.morten.holberg@proneo.no

Tel. 411 46 458

Rasmus Rønning

Prosjektleder, Proneo AS

 • Sivilingeniør innen kybernetikk fra NTNU
 • MBA innen teknologiledelse
 • Støtter BoxWall innen forretningsutvikling og virkemiddelapparatet

Kontakt:

rasmus.ronning@proneo.no

Tel. 980 49 515

Rasmus Rønning

Prosjektleder, Proneo AS

 • Master of Science fra NTNU
 • Støtter BoxWall innen forretningsutvikling og kommersialisering

Kontakt:

sindre.nyeng@proneo.no

Tel. 974 11 176

Håvard Belbo

Daglig leder, T:lab AS

 • Ingeniørutdannelse fra NTNU
 • Økonomiutdannelse fra Handelshøyskolen BI
 • Støtter BoxWall innen forretningsutvikling og tidligfasefinansiering

Kontakt:

Havard.belbo@tlab.no

Tel. 906 91 115

 

Partner – pilotproduksjon del 1

Nidarvoll Trevare

Kontakt:

Olvass@nidarvolltrevare.no

Tel. 481 70 065

 

FOU-prosjekter

BoxWall har flere gjennomfører FOU-prosjekter løpende, og her følger en oversikt over de viktigste. 

2021/2022: Katapult 2 – Design «Proof of Automation» 

BoxWall gjennomførte i 2020/2021 et Katapult 1- prosjekt i regi av Manufacturing Technology Norsk Katapultsenter. Hovedfokus var automatisering og produksjonsdesign.

BoxWall har nå søkt om støtte til å gjennomføre et oppfølgingsprosjekt som er spisset mot design- og utvikling av en pilotproduksjonslinje. Målsetningen er å investere i denne linjen slik at vi i i Q1 2023 kan dokumentere «Proof of Automation». 

I tillegg til Sintef Manufacturing Technology vil andre viktige bidragsytere i dette prosjektet være Intek Engineering og Kapabl.  

2021/2022: Diffusjon – optimal komposisjon av yttervegg 

BoxWall har søkt om støtte til gjennomføre et «Diffusjons-prosjekt» i samarbeid med Treteknisk. Hovedformålet med dette prosjektet er å definere den optimale komposisjonen av en BoxWall yttervegg baserte på kjente materialer.  Viktige faktorer er materialtype, materialtykkelse, materialoverfalte, material-tetthet, 

2021: Prosjektering av pilot 1 

COWI ble engasjert høsten 2021 for bistå BoxWall med prosjekteringen av pilotprosjekt nr. 1 innen bygningsfysikk og konstruksjonssikkerhet. 

Prosjektering med ny teknologi er langt mer utfordrende enn ved kjent teknologi og kjente materialer, for da benytter man i stor grad av kjente data, preaksepterte løsninger, etc. Prosjektering av BoxWall-løsningene krevde en stor grad av «grunnutvikling», både med tanke på egenskapene til selve boksene, men også i forhold til hvordan boksene virker sammen med resten av bæresystemet.

Den endelige godkjente løsningen fikk endringer på både selve boksen, bunnsvillene, topp-svillene, hvordan boksen festes til bunnsvillene og topp-svillene, og hvordan boksene festes til hverandre.

Vi regner med at vi kan gjenbruke det meste av den utviklede løsningen på alle fremtidige pilotprosjekter   

2020/2021: Teknisk verifikasjon og prototyping 

BoxWall gjennomførte i 2020/2021 et utviklingsprosjekt i samarbeid med Inventas, hvor hovedfokus var å verifisere  de tekniske egenskapene 

 

 

Vår utviklingsreise

 

2020 – Q1: Ideutvikling og prototyping

2020 – Q2: Realitetssjekk 

2020 – Q3: Finansiering fase 1 

2020 – Q4: Tredjeparts verifikasjon av bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet, energiegenskaper  

2021 – Q1: Prototyping og produktutvikling

2021 – Q2: Finansiering fase 2 – «Proof of Concept» [Emisjon nr. 1]

2021 – Q3: Prototyping, produktutvikling og produksjonsutvikling

2021 – Q4: Prosjektering av pilotprosjekt , samt produksjon av bokser til pilotprosjekt

2022 – Q1: PROOF OF TECHNOLOGY. Dokumentasjon på at BoxWall fungerer i praksis

—————————————————————————————————-

2022 – Q2: Finansiering fase 3 – «Proof of Automation» [Emisjon nr. 2]

2022 – Q3: Bygge pilotfabrikk, markedsarbeid, nye pilotprosjekter

2022 – Q4: Første pilotprosjekter levert fra den nye pilotfabrikken

2023 – Q1: PROOF OF AUTOMATION. Dokumentasjon på at produksjonsprosessene kan automatiseres  

2023 – Q2: Finansiering fase 4 – «Fullskala fabrikk» [Emisjon nr. 3]

2023 – Q3: Leverandørarbeid, markedsarbeid, IT-utvikling

2023 – Q4: Bygging av fullskala fabrikk

2024 – Q3: FØRSTE LEVERANSER FRA FULLSKALA FABRIKK

 

Store globale ambisjoner

Bygninger står for 40% av verdens energiforbruk og karbonutslipp, og FNs Klimapanel erklærte i 2021 «kode rød» for menneskeheten. Da kan vi ikke lenger fortsette å bygge bygninger som lekker 30% energi! Men, utfordringen har vært at det med dagens byggteknologi (bindingsverk) ikke har vært forsvarlig å redusere energitapene i noen stor skala, for da har bygningene blitt alt for dyre. Mer materialer, mer arbeid og tapt areal.

Med BoxWall sin teknologi kan byggebransjen ta et kvantesprang og redusere energitapet med ca. 80%. fra dagens TEK17-nivå. Da blir det  ikke lenger noen motsetning mellom lønnsomhet og bærekraft for det blir lønnsomt for alle parter å bygge bærekraftig!  

BoxWall sin misjon er å endre energistandarden for yttervegger.