Medieomtale

BoxWall har på kort tid fanget interessen til media, og vi har fått betydelig medieomtale. Her har vi samlet linker og kopier av de  viktigste sakene. 

2.juli 2021: TEKNISK UKEBLAD, artikkel : «Norske Box Wall skal bygge hus med ferdigproduserte kasser. Nærmere legoklosser kommer du ikke»

https://www.tu.no/artikler/norske-box-wall-skal-bygge-hus-med-ferdigproduserte-kasser-naermere-legoklosser-kommer-du-ikke-br/511587?key=WRe6PToj

ADRESSA, artikkel : «Håvar har funnet opp en ny måte å bygge på – åpner unik fabrikk»

Link: https://www.adressa.no/pluss/okonomi/2021/01/14/Vil-bygge-hus-med-bokser-og-etablerer-fabrikk-i-Mer%C3%A5ker-23297858.ece

Kopi:

 

E-ADRESSA, artikkel : «Har funnet ny måte å bygge hus på og etablerer fabrikk i Meråker» 

Link: https://adresseavisen.e-pages.pub/titles/adresseavisen/1297/publications/6573/pages/14

Kopi: 

BLADET, artikkel 1: «Bygger fabrikk for å teste ny teknologi»

Link:  https://www.bladet.no/nyheter/2021/01/13/Bygger-pilotfabrikk-for-%C3%A5-teste-ny-teknologi-23310873.ece

Kopi av artikkel:

BLADET, artikkel 2: «Lian-stopp åpnet nye muligheter»

Link: https://www.bladet.no/nyheter/2021/01/13/Lian-stopp-%C3%A5pnet-nye-muligheter-23310911.ece

Kopi:

BLADET, artikkel 3: «Lian-stopp åpnet nye muligheter»

Link: https://www.bladet.no/nyheter/2021/01/13/%E2%80%93-Et-kjempel%C3%B8ft-for-Kopper%C3%A5-og-for-Mer%C3%A5ker-23312036.ece

Kopi: