Globalt marked

Det globale byggemarkedet er blant verdens største markeder. Det er i relativt liten grad preget av industrialisering. For å illustrere størrelsen på dette markedet så produseres det ukentlig omtrent like mange bygninger som hele bygningsmassen i Paris. BoxWall-teknologien har potensial til å fungere i de fleste segmenter i de fleste markeder over hele verden. Og, BoxWall-teknologien er skalerbar.

 

Markedsstrategi – Norge er testmarkedet

Utviklingen de neste 4 årene handler kun om én ting – å forberede seg for global vekst. Vi har verifisert at teknologien har særdeles gode egenskaper innenfor energieffektivitet og byggetid.

Vi har designet BoxWall-systemet slik at terskelen skal være lav for markedet for å ta dette i bruk. Med vår patentsøkte (patent pending) monteringsløsning skal det ikke finnes noen enklere måte å bygge på. Og når det i tillegg har den særdeles gode energieffektiviteten mener vi at markedet vil omfavne dette.

Etter at vi har videreutviklet systemet og fått alle detaljene på plass i alle prosesser, systemer og i organisasjonen, tar vi BoxWall utenlands i form av franchiseavtaler. Det vil sikre oss den raskeste og rimeligste tilgangen til de internasjonale markedene.

Markedsposisjon

BoxWall skal være den beste måten å bygge på, både i forhold til bærekraft og økonomi. BoxWall ønsker å endre markedet slik at man i større grad bygger lavenergibygg. 

Prisposisjon – uslåelig på lavenergibygg

BoxWall skal være konkurransedyktig i alle produkt- og markedssegmenter. I lavenergisegmentet skal vi være uslåelige.

«Produktsegment –  vegger med 25cm isolasjon»

Vi skal tilby en pris som gjør at totalkostnaden blir omtrent lik med markedsprisen. Men, BoxWall med 25cm har langt bedre egenskaper enn en tilsvarende bindingsverksvegg, så om man regner inn disse fordelene skal BoxWall være minst 25% rimeligere

«Produktsegment –  passivhusvegger»

I passivhussegmentet er vår målsetning at vi skal tilby en pris som ligger betydelig under kostnaden ved å bygge med bindingsverk, uansett om det er plassbygd, precut, eller med bygg-elementer. I tillegg vil det med BoxWall-teknologien frigjøres betydelig verdifullt gulvareal. Dette medfører at den reelle prisen vil være omtrent halvparten av prisen ved å bygge med bindingsverk

Markedssegmenter – løsninger for betongbygg

I dag er den mest vanlige måten å bygge bindingsverksvegger på at man plasserer ytterveggene oppe på dekkene, slik at de henger cirka 50-80mm utenfor dekkeforkanten. Svakheten med denne løsningen er velkjent over hele verden – man får en heftig kuldebro ved dekkeforkantene. BoxWall har to prinsipielle løsninger for betongbygg:

 1. Tilsvarende som man bygger i dag. Hovedforskjellen blir at det går 4 ganger raskere å bygge og at veggene blir cirka 25% mer energieffektive. Man kan ta ut fordelen av energieffektiviteten enten i form av «lavere strømregning i byggets levetid» eller i form av «areal», da veggene blir 5-10cm slankere  
 2. Vi henger ytterveggene på utsiden av dekkeforkantene. I tillegg til de iboende fordelene med BoxWall, vil man med denne løsningen også eliminere kuldebroene ved dekkeforkantene. Summen av dette vil gi en særdeles god ytterveggs-løsning for betongbygg 

BoxWall-teknologien vil fungere på alle typer betongbygg som for eksempel:

 • Leilighetsbygg
 • Forretningsbygg
 • Kontorbygg
 • Hoteller
 • Skoler og barnehager 

Markedssegmenter – løsninger for trebygg

I dag er bindingsverk den vanligste måten å bygge trebygninger på, og bindingsverk har store svakheter på energieffektivitet.

Med BoxWall-teknologien vil man kunne bygge vesentlig raskere, langt mer energieffektivt og ikke minst mer miljøvennlig. 

BoxWall-teknologien fungerer på alle typer trebygg inntil 3 etasjer

 • Kjedeboliger
 • Rekkehus
 • Eneboliger
 • Hytter
 • Mindre leilighetsbygg
 • Barnehager