IPR Strategi

BoxWall-teknologien har potensial til å endre måten man bygger på globalt, og vi har derfor lagt stor vekt på å sikre de intellektuelle IPR rettighetene (IPR: Intellectual Property Rights). Vi har en sterk patentsøknad til behandling (patent pending) som sikrer både systemet som helhet og detaljene i byggesystemet.

Målsetningen til BoxWall er å hele tiden ligge i forkant i forhold til utvikling av nye løsninger som gjør bygging mer bærekraftig, og vi forventer å patentere løsninger i årene som kommer.

Vår vekststrategi er avhengig av en god IPR-håndtering, og i korte trekk er den som følger:

  1. Verifiser at BoxWall fungerer i praksis (pilotering)
  2. Bygg en showcase fabrikk i Norge og verifiser at BoxWall fungerer i fullskala
  3. Etablere franchiseavtaler med andre geografiske markeder, hvor vi leverer «komplette fabrikker» og server alle markedet med kompetanse, forskning og produktutvikling