Simulering av BoxWall basert enebolig på 214m²

BoxWall som valgt byggemetode viser med denne simuleringen store fordeler, sammenliknet med standard bindingsverk.

Kortere byggetid · lavere kostnader · bedre kvalitet

Frigjort timer for snekker · større kapasitet for snekkerfirma

Lavere energiforbruk · Mindre materialforbruk · Rene miljøvennlige materialer