Co-founders søkes!

24.februar 2022: BoxWall skal nå inn i neste fase av utviklingen og ønsker i den forbindelse å forsterke laget med to co-founders, én CCO og én CTO.

 

Chief Commercial Officer (CCO)

Vil du være med å endre byggebransjen i en mer bærekraftig retning? I dag er den eksisterende teknologien for yttervegger faktisk til hinder for at det bygges bærekraftige bygninger. Både myndighetene, eiendomsutviklerne, arkitektene, entreprenørene og forbrukerne ønsker egentlig å bygge bygninger med energieffektive yttervegger, men dagens teknologi er en begrensning for at dette skjer i noen utstrakt grad. Årsaken er rett og slett at det er for kostbart og plasskrevende å bygge «passivhusvegger».

BoxWall har utviklet en teknologi som har potensial til å endre måten man har bygget yttervegger på de siste hundre årene. Når BoxWall kommer i fullskala drift mener vi at det er realistisk at vi kan tilby BoxWall «passivhus-vegger» til omtrent halve kostnaden av hva som er mulig å oppnå med dagens teknologi, bindingsverk.

Vi tror det er en slik signifikant reduksjon i byggekostnadene som skal til for å få gjennomført en endring i stor skala i en svært konservativ bransje. Vår misjon og hele hensikten med etableringen av BoxWall, er at vi skal bidra til å flytte energi-standarden på yttervegger til et mer bærekraftig nivå – helst ned på nullenerginivå.

Menneskeheten kan ikke fortsette å bygge bygninger som lekker energi i like stor grad som det gjøres i dag. Drift av bygninger står for ca. 30% av det globale energiforbruket og CO2-utslippene, og oppvarming/kjøling utgjør en stor del av dette. Slik kan det ikke fortsette!

Vi søker nå en CCO til å lede den kommersielle utviklingen av selskapet gjennom siste del av utviklingsfasen, kommersialisering i Norge, og deretter vekst i Europa.

En slik stilling krever en god kombinasjon av operasjonelle og strategiske evner, og arbeidsoppgavene vil endres i  takt med at selskapet utvikles videre.

 

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle kunderelasjoner 

 • Utvikle relasjoner mot andre relevante miljøer (politikere, fageksperter, investorer, m.m.) 

 • Bidra til å utvikle en forretningsstrategi

 • Utvikle og implementere markedsstrategi

 • Utvikle salgs- og markedsplaner og kommersielt rammeverk

 • Utvikle kommersiell avdeling

Kvalifikasjoner

 • Stor kunnskap om byggebransjen

 • Stort nettverk i byggebransjen

 • Kommersiell bakgrunn med solide resultater

 • Minimum Bachelorgrad

Personlige egenskaper

 • Høy integritet og troverdighet

 • Selvgående med høy gjennomføringsevne

 • Gjerne erfaring fra utviklingsmiljøer

 • Tåle det tidvise presset som følger med gründerlivet

 

Vår CCO vil bli en co-founder i BoxWall og vil bli svært sentral i den videre utviklingen av selskapet. Alle co-founders vil bli tildelt en del aksjer ved tiltredelse og blir også innlemmet i selskapets opsjonsprogram for nøkkelpersoner. Verdiøkningspotensialet i aksjen er betydelig.

 

Vår CCO får i stor grad mulighet til å forme stillingen selv, og vil jobbe tett med selskapets CEO, CTO og teknologiutvikler. Arbeidssted vil primært være i Trondheimsregionen, men om riktige kandidat er lokalisert et annet sted er vi innstilt på å finne fleksible løsninger.

 

BoxWall har en målsetning om å ha en jevn kjønnsfordeling i ledelsen, og vi oppfordrer derfor kvinner til å søke begge stillingene.

 

Send søknad med CV på epost til : hm@boxwall.no

 

Ta gjerne kontakt med CEO Håvar Moe på telefon 91605558 om du har noen spørsmål eller ønsker en presentasjon av selskapet

 

 

 

Chief Technology Officer (CTO)

Vil du være med å endre byggebransjen i en mer bærekraftig retning? I dag er den eksisterende teknologien for yttervegger faktisk til hinder for at det bygges bærekraftige bygninger. Både myndighetene, eiendomsutviklerne, arkitektene, entreprenørene og forbrukerne ønsker egentlig å bygge bygninger med energieffektive yttervegger, men dagens teknologi er en begrensning for at dette skjer i noen utstrakt grad. Årsaken er rett og slett at det er for kostbart og plasskrevende å bygge «passivhusvegger».

BoxWall har utviklet en teknologi som har potensial til å endre måten man har bygget yttervegger på de siste hundre årene. Når BoxWall kommer i fullskala drift mener vi at det er realistisk at vi kan tilby BoxWall «passivhus-vegger» til omtrent halve kostnaden av hva som er mulig å oppnå med dagens teknologi, bindingsverk.

Vi tror det er en slik signifikant reduksjon i byggekostnadene som skal til for å få gjennomført en endring i stor skala i en svært konservativ bransje. Vår misjon og hele hensikten med etableringen av BoxWall, er at vi skal bidra til å flytte energi-standarden på yttervegger til et mer bærekraftig nivå – helst ned på nullenerginivå.

Menneskeheten kan ikke fortsette å bygge bygninger som lekker energi i like stor grad som det gjøres i dag. Drift av bygninger står for ca. 30% av det globale energiforbruket og CO2-utslippene, og oppvarming/kjøling utgjør en stor del av dette. Slik kan det ikke fortsette!

Vi søker nå en CTO til å lede hele den teknologiske utviklingen gjennom siste del av utviklingsfasen, kommersialisering i Norge og deretter vekst i Europa.

En slik stilling krever en god kombinasjon av operasjonelle og strategiske evner, og arbeidsoppgavene vil endres i  takt med at selskapet utvikles videre.

 

Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikling av teknologi

 • Lede sertifiseringsprosesser mot Sintef (TG) og EOTA (ETA)  

 • Lede katapultprosjektet i samarbeid med Norsk Katapult Manufacturing Technology

 • Lede prosessen med å etablere en pilotfabrikk og senere en fullskala fabrikk

 • Bidra i prosessen med å etablere sømløse IT-systemer fra kundeforespørsler til ferdig leverte løsninger 

 • Utvikle segmentspesifikke løsninger i samarbeid med kunder

 • Prosjektere tekniske løsninger

 • Bygge opp og lede en høykompetent teknisk avdeling 

Kvalifikasjoner

 • Ingeniør, helst med konstruksjonserfaring

 • Minimum 10 års erfaring, men manglende erfaring kan kompenseres med svært gode resultater

 • Helst nok erfaring til å kunne være ansvarlig prosjekterende

Personlige egenskaper

 • Høy integritet og troverdighet

 • Selvgående med høy gjennomføringsevne

 • Gjerne erfaring fra utviklingsmiljøer

 • Tåle det tidvise presset som følger med gründerlivet

 

Vår CTO vil bli en co-founder i BoxWall og vil bli svært sentral i den videre utviklingen av selskapet. Alle co-founders vil bli tildelt en del aksjer ved tiltredelse og blir også innlemmet i selskapets opsjonsprogram for nøkkelpersoner. Verdiøkningspotensialet i aksjen er betydelig.

 

Vår CTO får i stor grad mulighet til å forme stillingen selv, og vil jobbe tett med selskapets CEO, CTO og teknologiutvikler. Arbeidssted vil primært være i Trondheimsregionen, men om riktige kandidat er lokalisert et annet sted er vi innstilt på å finne fleksible løsninger.

 

BoxWall har en målsetning om å ha en jevn kjønnsfordeling i ledelsen, og vi oppfordrer derfor kvinner til å søke begge stillingene.

 

Send søknad med CV på epost til : hm@boxwall.no

 

Ta gjerne kontakt med CEO Håvar Moe på telefon 91605558 om du har noen spørsmål eller ønsker en presentasjon av selskapet