BoxWall quiz

Hva er den mest lønnsomme og bærekraftige måten å bygge på av disse to alternativene?

Alternativ 1 – Elementer/bindingsverk

Forutsetning: 25cm isolasjon

Timer montering: 86 timer

Estimert krankostnad: 86.000,-

Estimert totalkostnad: 816.828,-

Estimert U-verdi: 0,18

Estimert energiforbruk, årlig / 30 år: 19.116 kWh / 573.480 kWh

Estimerte CO2-utslipp, årlig / 30 år: 325 kg. / 9.749 kg.

Alternativ 2 – BoxWall

Timer montering: 86 timer

Estimert krankostnad: 0,-

Estimert totalkostnad: 667.876,-

Estimert U-verdi: 0,15

Estimert energiforbruk, årlig / 30 år: 14.514 kWh / 435.420 kWh

Estimerte CO2-utslipp, årlig / 30 år: 247 kg. / 7.402 kg.

Redusert strømkostnad, årlig / 30 år: 4.602,-/ 138.060,-

Svar

Det finnes ingen fasit på dette, da alle har sine egne preferanser.

Men, etter hvert som vi får BoxWall til markedet så tror vi at mange vil få opp øynene for de fordelene som BoxWall vil gi. De fleste vil kanskje øke isolasjonstykkelsen i BoxWall-veggene noe og få enda bedre U-verdi, for merkostnaden med å øke tykkelsen er marginal.