Bærekraft

I dag kjemper myndighetene over hele verden en desperat kamp for å redusere klimagassutslippene, og de når dessverre ikke sine målsetninger. I BoxWall tror vi at den eneste måten å lykkes med klimautfordringene er å få med seg markedet. For at markedet skal være med å dra i samme retning så må det gjøres lønnsomt å ta de miljømessige riktige valgene.

Med BoxWall byggteknologi blir det lønnsomt å bygge bærekraftig. Energieffektivitetsegenskapene i BoxWall-systemet gjør at man kan bygge lavenergivegger langt slankere enn man klarer med tradisjonelt bindingsverk. Og når man bygger slankere benytter man mindre materialer, mindre arbeidstimer, og man frigjør areal. Summen av dette kombinert med at byggetiden med BoxWall er cirka 4 ganger raskere vil gjøre BoxWall svært konkurransedyktig på de fleste byggeprosjekter.
.

Energieffektiv konstruksjon – godt for miljøet og godt for lommeboka

Passivhusvegger kan bygges ca. 10cm slankere enn med bindingsverkskonstruksjoner. På denne måten blir verdifullt areal frigjort, og i tillegg så er selve byggekostnaden med BoxWall lavenergivegger langt rimeligere. De samme prinsippene gjelder om man bygger med vanlig TEK17-standard, men da blir fordelene noe mindre

Energiklasser og energimerking av hus | UngEnergi
Sustainable Material Icon Png, Transparent Png - kindpng

Miljøvennlige materialer

BoxWall består av trematerialer og isolasjon, og vi benytter ingen plast i våre produkter. Vi har unngått å benytte polyuretan og lignende, for miljøkonsekvensene er større enn den økte energieffektiviteten vi kunne oppnådd. I produksjonen benytter vi kun miljøvennlig lim.

Sirkulærøkonomi / gjenbruk

BoxWall er enkelt å montere, og nesten like enkelt å demontere. For innsatsbygg og midlertidige bygg vil det være en stor fordel å benytte BoxWall, da man relativt raskt kan demontere  boksene og bygge opp bygget på en annen lokasjon. Når bygget kanskje skal rives om 50 år så vil det være enkelt å demontere boksene, og da kan de benyttes på et nytt bygg

Icoon Bioeconomie - Circular Economy Icon Green, HD Png Download ,  Transparent Png Image - PNGitem
Recycle icon on white background green Royalty Free Vector

Null avfallshåndtering

BoxWalls målsetning er å tilby løsninger som innebærer null avkapp og null avfall på byggeplass. Vi har en returordning på paller og emballasje som sikrer at entreprenøren har et bevisst forhold til dette. Det samme gjelder for monteringsutstyr som hjul og håndtak , og om alt dette plasseres på avtalt plass til avtalt tid så vil vår servicebil hente dette. Entreprenøren unngår avfallskostnader og vi kan gjenbruke fullt brukbart utstyr. Godt for miljøet – godt for lommeboka!  

Ressursforbruk

BoxWall er designet for å minimere påvirkningen på miljøet, og et viktig prinsipp i så måte er å unngå å sløse med materialer. måten man bygger bygninger på i dag benytter langt flere ressurser enn det som er nødvendig, og i BoxWall har vi gjort noe med dette. Om man bygger med BoxWall så benytter man inntil 50% mindre trevirke for å bygge den samme bygningsmassen

Cirka 40% av verdens CO2-utslipp kommer fra bygninger

Cirka 40% av verdens CO2-utslipp kommer fra bygninger, så byggebransjen har et stort ansvar for å ta noen alvorlige grep for å redusere sitt karbonfotavtrykk. Cirka 28% av CO2-utslippene kommer fra drift av bygninger mens cirka 11% kommer fra byggeprosessen og materialene. BoxWalls ønsker å gjøre noe med dette, og vår misjon er å fremskynde byggebransjens overgang til mer bærekraftig bygninger.

   

Bærekrafts-fordeler i hele verdikjeden

Om man bygger med BoxWall så vil det være fordelaktig for alle aktørene i verdikjeden. Eiendomsutviklerne får et bygg med bedre energiytelse, og mer salgbart areal, og i tillegg så vil kortere byggetid gi lavere finanskostnader. Arkitektene får mer fleksibilitet til å utvikle god arkitektur uten at de viktige detaljene forsvinner i detaljprosjekteringen.

For entreprenørene så frigjør man kapasitet og man kan bygge flere prosjekter med samme mannskap. Brukerne av bygget vil få et langt mer energieffektivt bygg med lavere energiforbruk, og lavere energiforbruk betyr rimeligere strømregninger. Og for kloden vår så betyr det mindre CO2-utslipp!