Rapport fra forprosjektet

I 2020 gjennomførte BoxWall et forprosjekt i samarbeid med bl.a. Innovasjon Norge og Proneo, hvor formålet var å verifisere funnene fra forstudien, videreutvikle produktdetaljene og sikre IPR-rettighetene. Hovedkonklusjonen var som følger:

 

Her følger et utdrag fra rapporten fra forprosjektet: