Med BoxWall ® byggteknologi vil bransjen få det verktøyet de trenger for å fremskynde overgangen til mer bærekraftige bygninger.

BoxWall AS mener at den eneste måten å få byggebransjens aktører til bygge mer energieffektive bygg er å gjøre det lønnsomt å bygge bærekraftig.

Mer om Boxwall

Kampanjefilm

BoxWall skal i løpet av januar/februar 2021 gjennomføre en investeringskampanje på Folkeinvest og i den forbindelse har vi laget […]

Les mer

Regjeringen varsler nullenergikrav

10.03.2020: Regjeringen sier at de vil skjerpe energikravene i byggteknisk forskrift til nesten nullenerginivå. DIBK og Kommunal- og moderniseringsdepartementet […]

Les mer

Medieomtale

BoxWall har på kort tid fanget interessen til media, og vi har fått betydelig medieomtale. Her har vi samlet […]

Les mer

Pilotprosjekt #1

Den første pilotkontrakten BoxWall har inngått er på en arkitekttegnet enebolig i Trondheim. Dette er et konstruksjonsmessig krevende bygg, […]

Les mer

Simulering av prosjekt - leilighetsbygg Brønnøysund

Vi har sett på et konkret byggeprosjekt som Brønnøy Kommune fikk bygd for 5 år siden og simulert effekten […]

Les mer

Ønsker dere å bli pilotkunde?

I løpet av 2021 har vi kapasitet til å levere en håndfull pilotprosjekter. Om dere har lyst til å […]

Les mer

Rapport fra forprosjektet

I 2020 gjennomførte BoxWall et forprosjekt i samarbeid med bl.a. Innovasjon Norge og Proneo, hvor formålet var å verifisere […]

Les mer

Vil du bli medeier i BoxWall?

  BoxWall skal i april/mai 2021 gjennomføre en emisjon i samarbeid med Folkeinvest, så nå har alle mulighet til […]

Les mer

Vi søker byggefirma - montering av BoxWall-systemet

I første omgang søker vi samarbeidspartnere i Trøndelag, men vi regner med at det relativt raskt vil bli behov […]

Les mer

BoxWall quiz

Hva er den mest lønnsomme og bærekraftige måten å bygge på av disse to alternativene? Alternativ 1 – Elementer/bindingsverk […]

Les mer

IPR Strategi

BoxWall-teknologien har potensial til å endre måten man bygger på globalt, og vi har derfor lagt stor vekt på […]

Les mer