BoxWall gjør det mulig å bygge bærekraftig!

Dagens teknologi for yttervegger (bindingsverk) er lite energieffektiv, og bransjens høye bærekraftambisjoner forhindres av denne byggemetoden. Bransjen har blitt teknologibegrenset!

Man ønsker å bygge “passivhus-standard (U-verdi 0,12 W/m2K), men siden det er for kostbart har man lagt seg på en standard hvor man aksepterer 30% varmetap (TEK17-vegger med 25cm isolasjon, (U-verdi 0,18 W/m2K).

BoxWall har utviklet en ny generasjon byggteknologi hvor bærekraft og energieffektivitet har stått i høysetet. Med våre ytterveggsløsninger vil det bli mulig å bygge passivhusvegger (U-verdi 0,12 W/m2K) til halvparten av dagens byggekostnad.

Prefabrikerte slanke konstruksjoner med minimale varmetap som er enkle å montere, vil redusere selve byggekostnaden med ca. 30%. BoxWall-ytterveggene blir 10 cm slankere enn man klarer med tradisjonelle byggemetoder og om man kalkulerer inn verdien av dette frigjorte bruksarealet blir totalkostnaden omtrent 50% lavere.

Med et slikt taktskifte i byggekostnadene for passivhus-yttervegger ligger det en mulighet for å skape det første paradigmeskiftet i byggebransjen siden slutten av 1940-tallet. BoxWall-teknologien vil gjøre det mulig for alle å bygge energieffektive yttervegger, og det vil bidra til å ta byggebransjen inn i det bærekraftsamfunnet vi skal inn i.

Proof of Technology – film

Hvordan er det mulig?

I tradisjonelle bindingsverksvegger ligger bæringen inne i selve veggen i form av stendere, og disse stenderne danner en kuldebro som medfører at en stor del av varmen forsvinner ut gjennom ytterveggene. I og med at varmetapet er såpass stort så kreves det at man må bygge ytterveggene med 40cm tykk isolasjon for å oppnå lavenergi-yttervegger med U-verdi=0,12 kW/m2K, og dette er både svært kostbart og plasskrevende.

Med BoxWall® byggteknologi er hovedbæringen lagt til innvendige og utvendige bæreplater, og mengden gjennomgående trevirke som leder varme ut gjennom veggene halveres. Dette medfører at energilekkasjene reduseres betydelig, noe som igjen gjør at vi kan bygge ytterveggene ca. 10 cm slankere. Vi har beregnet at selve byggekostnaden vil reduseres med 30% og i tillegg så frigjøres det verdifullt gulvareal. Om man regner inn verdien av frigjort bruksareal så vil nok nettokostnaden med BoxWall yttervegger bli omtrent 50% rimeligere enn man klarer med tradisjonelt bindingsverk.

Andre bærekrafts-fordeler

BoxWall-teknologien gir også andre fordeler som blir viktige i det bærekraftsamfunnet vi skal inn i. Våre bokser skal kunne gjenbrukes om 60 år, slik at de kan benyttes i to fulle livssykluser. Videre så benytter våre løsninger ca. 25% mindre trevirke og isolasjon enn tradisjonelle byggemetoder, og med prefabrikerte løsninger av naturlige materialer så unngår man også avkapp/avfallsbehandling på byggeplass. Dette er faktorer som blir viktige fremover når byggebransjen skal endres i retning av mer bærekraftig bygninger.

Overordnet målsetning

BoxWall har i løpet av 2021/2022 verifisert at teknologien fungerer og at den vil gi de betydelige fordeler for hele verdikjeden. I 2022/2023 skal vi forsterke teamet vårt, jobbe tett med utvalgte kunder på flere pilotprosjekter, og verifisere at vi evner å produsere med høy grad av automasjon. Deretter skal vi rigge opp en fullskalafabrikk i Norge og lansere en helhetlig løsning som vil gjøre BoxWall til den ledende leverandøren av bærekraftige ytterveggsløsninger.  

Mer om Boxwall

Pilot 1 - Blog

På denne siden vil vi fortløpende skrive om våre erfaringer på Pilot-1-prosjektet, og vi vil ha fokus på tekniske og organisatoriske forbedringsområder.

Les mer

Co-founders søkes!

24.februar 2022: BoxWall skal nå inn i neste fase av utviklingen og ønsker i den forbindelse å forsterke laget […]

Les mer