Utfordringen – massive energilekkasjer

I hele den vestlige verden har byggebransjen benyttet bindingsverk for å bygge yttervegger de siste 80 år. Å bygge med bindingsverk er svært ressurskrevende og i tillegg gir det et energitap på ca. 30%. Det er ikke bærekraftig å redusere dette energitapet ved å bygge tykkere vegger, for da blir bygningene alt for kostbare. Mer arbeid, mer materialer og tapt areal.

Løsningen – bærekraft gjort lønnsomt

Med BoxWall® byggteknologi vil bransjen få det verktøyet de trenger for å fremskynde overgangen til mer bærekraftige bygninger. Om BoxWall-teknologien anvendes på «passivhusvegger» vil det gi en reduksjon i selve byggekostnaden på ca. 30%. I tillegg vil man frigjøre verdifullt gulvareal fordi veggene er ca. 10cm slankere enn tradisjonelle bindingsverksvegger. Også for de som ikke ønsker å bygge med «passivhusstandard» vil BoxWall-teknologien være svært fordelaktig, om enn i en noe mindre skala enn ved passivhus-standard.

Visjonen – «Free Walls»

Vår visjon er at de økonomiske fordelene våre kunder oppnår med BoxWall-løsningene skal overgå anskaffelseskostnaden, slik at man i praksis oppnår «Free Walls». De økonomiske fordelene er en kombinasjon av reduserte byggekostnader og frigjort gulvareal. Med slike incentiver vil BoxWall kunne bidra til en signifikant endring av bransjen i retning mer bærekraftige bygg.

Andre bærekrafts-fordeler

BoxWall-teknologien gir også andre fordeler som blir viktige i det bærekraftsamfunnet vi skal inn i. Våre bokser skal kunne gjenbrukes om 60 år, slik at de kan benyttes i to fulle livssykluser. Videre så benytter våre løsninger ca. 40% mindre trevirke enn ved mer tradisjonelle byggemetoder, og med prefabrikerte løsninger av naturlige materialer så unngår man også avkapp/avfallsbehandling på byggeplass. Dette er faktorer som blir viktige fremover når byggebransjen skal endres i retning av mer bærekraftig bygninger.

Overordnet målsetning

BoxWall skal i løpet av 2021/2022 verifisere at teknologien fungerer (Proof of Concept) og verifisere at vi evner å produsere med høy grad av automasjon (Proof of Automation). Deretter skal vi rigge opp en fullskalafabrikk og lansere en helhetlig løsning som gjør BoxWall til dem beste leverandøren av bærekraftige bygninger. Beste salgsprosess, beste byggetid, best på bærekraft, best på logistikk, og ikke minst tilby de økonomisk mest fordelaktige løsningene. 

Mer om Boxwall

BoxWall prototype ute på byggeplass

Pilot prosjekt #1 er i gang

Les mer

Pilotprosjekt #1

BoxWall har inngått pilotkontrakt på en arkitekttegnet enebolig i Trondheim

Les mer

Leilighetsbygg Brønnøysund

Vi har simulert effekten av BoxWall på et konkret rekkehusprosjekt som Brønnøy kommune fikk bygget for 5 år siden

Les mer